Udžbenik, str.121-123, prepisati u bilježnicu dijelove UPAMTI (str. 122 i 123) a nakon toga odgovoriti na pitanja na istim stranicama.