2 školska sata.
Nastavna jedinica: Mrtva priroda
Likovni problem: Hromatske i ahromatske boje
Likovno područje: Slikanje
Tehnika rada: Flomasteri ili vodene boje (akvarel)

Uvodni dio sata:
Podjela boja: kromatske sve sarene, ahromatske sve neobojene boje od crne do bijele.
Primarne:crvena, zuta, plava
Sekundarne: narančasta ,ljubicasta, i zelena
Neutralne: crna i bijela
Prvo se lagano olovkom skicira vaza sa cvijećem a onda se počinje slikati.