3 skolska sata.
Nastavna jedinica: Proljeće
Likovni problem: Uporaba primarnih, sekundarnih i neutralnih boja u funkciji lokalne boje.
Likovno područje: Slikanje
Tehnika rada: Tempera
Uvodni dio sata: