Stranica 112, 115, 121 i 126 – odgovoriti na pitanja iz PROVJERIMO ZNANJE u bilježnicu.