3 školska sata.
Nastavna jedinica: Uskrs
Likovno područje: Slikanje vitraj
Tehnika rada: tempera, kolaž papir, papir u boji
Uvodni dio sata: