Tri Đkolska sata.
Nastavna jedinica: Ilustracija teksta
Likovni problem: Ahromatskom skalom izrada crno-bijelih skica za karton tisak
Likovno područje:Grafika
Tehnika rada:Tempera

Uvodni dio sata: Najjači kontrast je crno-bijeli, a između njih je bezbroj sivih tonova koji su također međusobno u ovom kontrastu a on je Ahromatskom.

Ahromatske su sve neobojene boje od crne do bijele.One nemaju kromatsku odradenost te se jos zovu i neutralne boje.

Prvo se napravi skica crnom bojom na papiru, ilustracija nekog interesantnog teksta.

Drugi sat od kartona se izrezuju likovi sa skice i lijepe na karton.

Treći sat se otiskuje na mekanom papiru.