PRVI TJEDAN: 

www.znam-neznam.info, u bilježnicu odgovoriti na pitanja iz cjeline REGIJA JUŽNA EUROPA