Obavijest o radu pedagoško-psihološke službe

Poštovani    nastavnici/ce, roditelji i učenici/ce

Obzirom na uvjete u kojima sada živimo i radimo nismo u mogućnosti direktno komunicirati.

Od danas pedagoško-psihološka služba  OŠ „Nova Bila“ surađivat će s vama putem interneta.

Mail na koji  nam se možete obratiti je pedagoško.psiholoska.novabila@gmail.com

Naš rad odvijat će se na sljedeći način:

1.Rad sa učenicima odvijat će se u kroz  savjetodavni rad,suradnju s odjelnom zajednicom, pomoć učenicima u organiziranju učenja i slobodnog vremena.

 2. Suradnja s nastavnicima:  pomoć u planiranju i pripremanju za izvođenje nastave, pomoć i sudjelovanje u izradbi planova i programa rada odjelne zajednice, praćenje sati i analiza uspjeha i problema u nastavi, pomoć nastavnicima u suradnji s roditeljima i učenicima.

 3. Suradnja s roditeljima:savjetodavni rad  s ciljem pružanja pomoći roditeljima u organiziranju učenja i slobodnog vremena djece.

Pomoć  u  rješavanju  poteškoća u učenju i motivaciji učenika,  kao i problema u ponašanju zbog ograničenja kretanja i druženja s vršnjacima.Savjetodavni  rad i informiranje iz oblasti profesionalne orjentacije učenika završnih razreda.

Snježana Petraš,  prof. pedagogije i psihologije